MAKROISME

Er det noget helt nyt eller gammel vin på nye flasker?

Hvad er makroisme?

I bund og grund er det det samme som close-up begrebet inden for malerkunsten. Inden for fotokunsten bruger man begrebet ”makro” for det samme. Det vil jeg hermed lave om på. Jeg synes det er indlysende at ”close-up” som er så stor en gren bør have sin egen isme-betegnelse på samme måde som de andre -ismer og hvad er mere dækkende end ”makroisme”?!

 

Hvad har jeg egentlig opfundet?

Jeg har udelukkende  fundet på at close-up skal hedde makroisme og være en -isme. Begrebet close-up har været undervejs i flere årtier og bliver til stadighed brugt som gren inden for undervisning. Grenen er altså ikke ny men stor og ret omfattende.

 

Hvad er tæt nok på?

I fotogenren makro skal man så tæt på at det fotograferede virker større på optagelsen end i virkeligheden. Grænsen for makroisme er den samme. Et rundt æble i en størrelse på 10 cm i diameter vil nok her være grænsen for om der er tale om makroisme eller ej for stort kan et almindeligt æble i grunden blive? Det er forholdsvis nemt at finde et lærred til et makromaleri af et insekt fordi de i forvejen er små mens et makroismeværk af en elefant vil kræve et enormt lærred - hvis ikke en husvæg for at kunne lykkes